Microfiltrat

El carburant de Gasuir es microfiltra

Gasuir microfiltra el carburant per tal d’oferir als seus clients un producte de qualitat, ja que al estar microfiltrat contribueix a que el rendiment del motor sigui el màxim i a la vegada que el consum del carburant sigui més lent.

La principal preocupació des de Gasuir es oferir permanentment un producte de màxima qualitat a un preu competitiu als nostres clients.

No saps quins son els beneficis del carburant microfiltrat?

A continuació t’expliquem tots els detalls!

  • L’objectiu del microfiltratge és eliminar-ne les partícules sòlides i l’aigua en suspensió que porta el carburant perquè d’aquesta manera garantim un producte d’alta qualitat, que a demés millora el rendiment del motor i a la vegada fa que el consum sigui més lent.
  • Una de les característiques més importants d’aquest procés és que un cop s’ha microfiltrat el combustible no té humitat i per això la combustió s’alenteixi i és més neta, i sense partícules sòlides que puguin fer malbé el motor amb el pas del temps.
  • Aquests filtres tenen capacitat de retenir partícules sòlides i gotes d’aigua molt petites. A les E.S Gasuir apliquem aquesta innovadora tecnologia, perquè és l’única que ens garanteix que oferim un producte de màxima qualitat.